Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

2019-05-15

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2019

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2019
 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. W tym roku odbędzie się w dniach 30 maja – 5 czerwca. Zachęcamy organizacje pozarządowe do włączenia się do działania!

Tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) poświęcony będzie promowaniu działań związanych z wdrażaniem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. To już piąta odsłona inicjatywy, w której Polska zawsze brała aktywny udział.

Aby wziąć udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), należy zaproponować działanie, które swoim zakresem obejmie co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny lub środowiskowy. Pomysł na konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny itp. należy zarejestrować na europejskiej platformie ESDW - www.esdw.eu , a następnie zrealizować w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2019 roku.

Rejestracja jest otwarta dla agencji rządowych, centrów badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, a także osób prywatnych, o ile proponowane wydarzenie/projekt promuje zrównoważony rozwój i przyczynia się do wdrażania celów Agendy 2030.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu Warmii i Mazur do aktywnego włączenia się w inicjatywę oraz zaproponowanie aktywności, które wpiszą się w ideę ESDW. Aktualnie z terenu kraju zarejestowanych jest 25 wydarzeń (są to m.in. warsztaty, spotkania, konkursy, prezentacje, akcje sprzątania oraz sadzenia drzew). Jeśli chcesz dowiedzieć sie, jakie - klinkij TUTAJ (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).

Niestety żaden ze zgłoszonych dotąd projektów nie będzie realizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Trzeba to zmienić!