Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w OCOP-ie

2019-05-08

 

 

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańcami Olsztyna

 

w dniu 23 maja br. w godzinach 9.00-11.00

 

Olsztyn ul. Tarasa Szewczenki 1

 

 

Będzie to spotkanie z cyklu spotkań regionalnych Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyło się ich w Polsce ok 180 w ciągu 3 lat.

Głównym organizatorem jest Rzecznik Praw Obywatelskich często z partnerem lokalnym Urzędem Miasta lub organizacją pozarządową.

 

Podczas spotkania, Rzecznik  mówi jakie są jego kompetencje, czym się zajmuje a  następnie oddaje głos osobom, które przyszły na spotkanie.

Każdy może powiedzieć jaki ma problem i z czym przychodzi. Wszystkie sprawy są notowane i Rzecznik potem interweniuje np. pisząc do poszczególnych ministrów o zmianę przepisów lub prosząc o wyjaśnienie konkretnych spraw. Uczestnicy też często dzielą się dobrymi praktykami.

Równocześnie z otwartym spotkaniem z Rzecznikiem w mniejszej salce przyjmuje prawnik z Biura RPO, który udziela indywidualnych (bezpłatnych) konsultacji prawnych .

Czyli to jest takie otwarte spotkanie, na którym ludzie mogą poznać urząd Rzecznika Praw Obywatelskich dowiedzieć się po co jest, jak chroni naszych praw. Porozmawiać z samym Rzecznikiem, zgłosić sprawę. Priorytetami działań Rzecznika Praw Obywatelskich są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby głuche, ale coraz częściej też sprawy związane z ochroną środowiska.

Sprawy poruszane na takich spotkaniach są bardzo różne.

 

Przykładowe relacje z analogicznych spotkań znajdują się tutaj:

 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-regionalne-RPO-w-sremie

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/efekt-spotkania-regionalnego-w-sremie-interwencja-rpo-w-sprawie-skladowiska-odpadow-w-pyszace

 

https://www.rpo.gov.pl/pl/tagi/spotkania-regionalne-rpo

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-regionalne-w-mikolowie