Doradztwo dla NGO

2015-01-28

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje bezpłatną pomoc przy przygotowaniu ofert konkursowych.
Organizacje zainteresowane ofertą OCOP proszone są o kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com,
Tel. 503 680 500


Bezpłatne doradztwo uzyskać można również w zakresie m.in.: rozliczania ofert z realizacji zadań publicznych oraz pisania i rozliczania projektów.Osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
we wtorki g.17.00-18.00.

Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa >>


Szczegółowy zakres tematyczny doradztwa:
rozpoznawanie potrzeb i realizacji zadań publicznych gminy – tworzenie projektów, ustalanie możliwości finansowania, realizacji i rozliczania - sprawozdawczości, budowanie koncepcji projektów; wypełnianie wniosków, rachunkowość, prawodawstwo dotyczące organizacji pozarządowych, tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji, budowanie partnerstwa projektowego oraz lokalnego, wiedza na temat pozyskiwania funduszy na realizację zadań publicznych i działalność statutową (w tym funduszy unijnych, ministerialnych), współpraca z samorządem, zarządzanie organizacją, budowanie zespołu, foundraising, PR.


Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn