Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji

2012-03-20
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji pn.: Organizacja szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 
 
Szkolenie obejmuje: po jednej godzinie dla uczniów klas IV i VI szkół podstawowych, po jednej godzinie dla uczniów klas II gimnazjów oraz po dwie godziny dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania ofert upływa z dniem 12. kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Treść ogłoszenia - pobierz plik