Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w 2012 r.

2012-03-20

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe. Termin nadsyłania ofert upływa 10 kwietnia 2012.

 
Więcej informacji można odnaleźć na stronie:
 
 

W razie pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego doradcy z Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych służą pomocą.