Konkurs KSTP na najbardziej partnerski komitet 2011 roku

2012-03-13

Krajowa Sieć Tematyczna do spraw Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego  w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego ogłasza Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2011 roku!

 

Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnianie najlepszych praktyk we wdrażaniu zasady partnerstwa przez komitety monitorujące krajowe oraz regionalne programy operacyjne.

 

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie komitety i podkomitety  monitorujące programy operacyjne perspektywy 2007 – 2013, które zdaniem ich członków realizują zasadę partnerstwa.

  Konkurs obejmuje działania komitetów monitorujących w roku 2011.
 

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wypełnienie jednego formularza zgłoszeniowego wspólnie przez Przewodniczącego komitetu/podkomitetu i minimum dwóch członków/zastępców danego komitetu/podkomitetu, w tym przynajmniej jednego członka/zastępcę z ramienia partnerów społecznych i gospodarczych. Formularz dostępny jest na stronie: http://ankiety.ofop.eu/limesurvey/index.php?sid=17354&lang=pl

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 26 marca 2012 roku.
 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas dorocznej konferencji Krajowej Sieci Tematycznej do spraw Partnerstwa, 11 maja 2012 roku w Warszawie, podczas V Forum Funduszy Europejskich.

 

Przykłady dobrych praktyk zwycięskiego komitetu monitorującego będą rekomendowane do stosowania przez komitety monitorujące perspektywy finansowej 2014-2020 oraz posłużą jako studia przypadków w materiałach dydaktycznych wykorzystywanych podczas spotkań regionalnych Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz zostaną udostępnione w folderach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa w Bazie Wiedzy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego..

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl), Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  w zakładce Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (www.ofop.eu/reprezentacja/KSTP) oraz profilu Sieci na Facebooku http://www.facebook.com/KSTP.OFOP.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa: kst@ofop.eu.     


 

Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (KSTP) 
oraz Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego (GRSO)
przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
ul. ks. I. Kłopotowskiego 6 lok. 61
03-717 Warszawa
tel./fax 22 619 46 94