Program Bank Dziecięcych Uśmiechów

2012-03-02

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach.

Część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie instytucje państwowe i organizacje społeczne. To one najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrzeby, marzenia, talenty.

 

Fundacja Banku Zachodniego WBK zainicjowała program w 2004 roku. W stworzenie programu zaangażowali się pracownicy Mecenasa Fundacji czyli Banku Zachodniego WBK.

 

W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki:

 
  • organizacje pozarządowe,
  • świetlice środowiskowe,
  • urzędy gminne,
  • szkoły,
  • Rodzinne Domy Dziecka.