Konkurs z zakresu podtrzymywania i pielęgnowania tradcyji narodowej

2012-02-28

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie: „Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej” – 10. 000 zł. (rodzaj działań: programy skierowane na pielęgnowanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań międzypokoleniowych). Termin realizacji zadania opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i kończyć nie później niż w dniu 15 grudnia 2012r.

Termin składania ofert upływa z dniem  20 marca 2012r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść ogłoszenia - pobierz plik