Kolejny nabór wniosków w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego

2012-01-09

Szanowni Państwo,

rozpoczął się właśnie drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów “dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym. Kryteria, jakie powinna spełniać organizacja ubiegająca się o dofinansowanie zawarte są w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (wraz z obowiązującą od 29 grudnia 2011 Erratą).
 

Nabór wniosków trwa do 29 lutego 2012 r.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków naboru na stronie www.swissgrant.pl  (znajdują się tam również do pobrania wszystkie wymagane dokumenty) i do składania wniosków, jak również przesyłania tej informacji znajomym organizacjom, które mogłyby być zainteresowane udziałem w konkursie.
 

Łączymy pozdrowienia,
 
zespół Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej

Katarzyna Starzyk
Ewa Stokłuska
Maria Perchuć