Konkurs Eurolider

2012-01-09

Konkurs Eurolider jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu jest nagrodzenie osób, które wykorzystując fundusze europejskie przyczyniły się do rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców danego regionu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Kandydaci dzielą się na dwie kategorie:
- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
- osoby niebędące pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu.

Pozostałe szczegóły na ten temat, znajdą państwo na Portalu Funduszy Europejskich