Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

2011-12-20
Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.  
 
Termin składania ofert upływa z dniem 10.01.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Treść ogłoszenia - pobierz plik