Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej".

2011-11-28

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej". Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 roku. O przyjęciu wniosku do dalszej kwalifikacji decyduje data stempla pocztowego. Na realizację projektów w ramach VII edycji konkursu wniosków Zarząd Fundacji przeznaczył kwotę 300 tys. zł.

Jednocześnie na mocy zapisów par. 5 ust. 1 i 2 Regulaminu zostają wprowadzone preferencje dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Na dofinansowanie takich projektów Fundacja wydziela kwotę 100 tys. zł.


UWAGA:

W dniu 16 listopada br. Zarząd Fundacji dokonał korekt w Regulaminie Programu oraz Zasadach Kwalifikacji Wniosków. Zmianie uległ też wzór wniosku o grant. Wszystkie dokumenty są dostępne tutaj oraz w zakładce "Materiały do pobrania". 

Podstawowe zmiany regulaminu obejmują:
  • korektę maksymalnych kwot dofinansowania (par. 6 Regulaminu)
  • poszerzenie i korektę możliwych obszarów wsparcia oraz rodzaju przedsięwzięć, jakie mogą być finansowane w ramach grantu (par. 7 Regulaminu),
  • możliwość stosowania preferencji w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie, możliwych obszarów wsparcia oraz zasięgu terytorialnego realizowanych projektów.
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym Regulaminem przed złożeniem wniosku. Jednocześnie prosimy, aby przy składaniu wniosków stosować nowy wzór wniosku.
 
Żródło: www.efrwp.pl/