Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012

2011-11-07

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na 2012 rok. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski w kategoriach: wydarzenia artystyczne; kolekcje; promocja literatury i czytelnictwa; edukacja kulturalna i diagnoza kultury; dziedzictwo kulturowe; rozwój infrastruktury kultury; promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Terminy składania wniosków:
 
I nabór - do dnia 30 listopada 2011 roku

II nabór - do dnia 31 marca 2012 roku - nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze

 
Więcej informacji można odnaleźć na stronie http://www.mkidn.gov.pl