Program "Młodzież w działaniu"

2011-09-26

Rozpoczyna się nabór wniosków do udziału w programie "Młodzież w działaniu", w ramach którego można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej m.in. na międzynarodową wymianę młodzieży, krajowe i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe, europejski wolontariat, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów.

Budżet programu wynosi 2,3 mln euro, a dotacja dla jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. euro. Dofinansowanie na poziomie do 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Projekt powinien rozpocząć się od 1 marca do 1 września 2012 i trwać maksymalnie 24 miesiące.

Program koordynuje Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture).

Szczegółowe informacje o wymogach programu w załączeniu oraz na stronie Agencji http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_6_en.php
Tam również znajdują się dokumenty niezbędne do złożenia projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 3 listopada 2011 roku.


Małgorzata Wasilenko
Director
Warmia - Mazury EU Office
East Poland House
Avenue de Tervueren 48