Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Talent Roku”.

2011-09-22

Olsztyn, 14.09. 2011 r.                                                                                 

 

 

Szanowni Państwo, 

                                                         

  
Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród twórców i artystów działających w Państwa regionie Konkursu „Talent Roku”.
Głównym celem Konkursu jest propagowanie wyjątkowo uzdolnionych i szczególnie utalentowanych twórców wszelkich form kultury, sztuki i nauki regionu warmińsko-mazurskiego.

Organizatorzy od 5 lat nagradzają najwybitniejszych z nich oraz propagują Młode Talenty, umożliwiając im rozwijanie swoich umiejętności artystycznych i naukowych.

Nagradzane w Konkursie kategorie twórczości zostały zgrupowane według klasyfikacji Muz Greckich, z poszerzeniem ich symbolicznego znaczenia, właściwego dla współczesności.

Prosimy więc o zgłoszenie w terminie do 31 października 2011 na adres Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie „Wniosków Konkursowych” (w dowolnej formie) osób lub zespołów w następujących dziedzinach:

 - literatura (proza, poezja, satyra)
- muzyka  
- taniec
- estrada (kabaret)
- sztuki piękne (malarstwo, rzeźba, grafika)
- sztuki wizualne (teatr, film, fotografika)
- astronomia
- historia
- filozofia i inne, zgodnie z paragrafem 3 regulaminu Konkursu.

Oceny wniosków konkursowych dokona Kapituła Konkursu składająca się z członków założycieli Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w grudniu 2011 roku i podane do wiadomości publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystości w Olsztynie.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu >>, licząc na współpracę młodych talentów i nagradzaniu wybitnych twórców działających na Państwa terenie.

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                 Prezes Fundacji

                                                                                   Anna Wakar

                                                                               Tel. 604 707 229