Fundacja Edukacja dla Demokracji - Konkurs "Promocja polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego"

2011-09-21

Konkurs Promocja polskich doświadczeń
z dziedziny rozwoju lokalnego

 

Konkurs adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych  działających na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Celem konkursu jest promowanie w Rosji polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego. Na konkurs przyjmujemy opisy projektów zrealizowanych przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z instytucjami samorządu lokalnego. Laureaci konkursu przedstawią swoje doświadczenia podczas konferencji „Rozwój społeczności lokalnej: współpraca na poziomie władza – organizacje pozarządowe”, która odbędzie się w dniach 25–26 listopada 2011 roku w Niżnym Nowogrodzie (Federacja Rosyjska).

 
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby, które:
  • posiadają doświadczenie współpracy z polskim samorządem lokalnym przy realizacji projektów;
  • realizują projekty aktywizujące lokalną społeczność, wspierające rozwiązywanie lokalnych problemów;
  • posiadają minimum trzyletnie doświadczenie działalności w organizacjach pozarządowych;


 

Znajomość języka rosyjskiego na minimum podstawowym poziomie będzie dodatkowym atutem.

 

Nagrodą w konkursie jest pięciodniowa wizyta w Federacji Rosyjskiej, podczas której:

- laureaci konkursu zaprezentują swoją działalność na konferencji "Rozwój społeczności lokalnej: współpraca na poziomie władza - organizacje pozarządowe" w Niżnym Nowogrodzie;

-  zapoznają się z działalnością organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego w Niżnym Nowogrodzie;

- odwiedzą Moskwę;


 

Termin rejestrowania zgłoszeń upływa 2 października 2011 r.

Regulamin konkursu i generator wniosków on-line dostępne na stronie rita.edudemo.org.pl w zakładce Konkurs niegrantowy.

 
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej rita.edudemo.org.pl
do 18 października 2011 r.


 

Informacji na temat konkursu udziela p. Magdalena Przeor,
e-mail: magdalena.przeor@edudemo.org.pl
tel.+ 48 693 715 425.


 


 

Konkurs odbywa się w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.