Program Leonardo da Vinci

2011-09-21

Skąd pozyskać fundusze na działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego? Rozwiązaniem może być Program Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie". Ma on na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Program wspiera jedynie działania międzynarodowe. W zależności od typu projektu do realizacji działań konieczny jest jeden, bądź kilku partnerów zagranicznych. W ramach tego projektu można wziąć udział w seminarium kontaktowym, które odbędzie się w dniach od 14 do 16 listopada w Turcji. Bliższe informację dotyczące sposobu pozyskiwania tych funduszy można odnaleźć na stronie www.leonardo.org.pl