konkurs ofert z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pdtrzymywania tradycji narodowych

2011-01-18

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie:

  1. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat” – 25.000 zł.

  1. „Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej” – 20. 000 zł.

Termin składania ofert upływa z dniem 4. lutego 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Więcej szczegółów na stronie www.olsztyn.eu