otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn w 2011 roku

2011-01-18

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie w zakresie:

 

1) prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych
i świetlic środowiskowych (190.000 zł.),

 

2) prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego (100.000 zł.),

 

3)  alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem (365.000 zł.),

 

4) programy z zakresu polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz programów aktywizujących młodych ludzi, będących alternatywą dla negatywnych zachowań (25.000 zł.),

5) dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna ( 42.000 zł.).

Więcej informacji na stronie www.olsztyn.eu