konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn w 2011 roku

2011-01-18

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie w zakresie:

 

 

 

1) program profilaktyki i terapii wad postawy ciała dla dzieci i młodzieży z Olsztyna - zlecone
do realizacji fundacjom - kwota 35.000 zł,

 

 

 

2) program redukcji nadwagi i promocji zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży z Olsztyna - zlecone do realizacji fundacjom - kwota 20.000 zł,

 

 

 

3) programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia - zlecone do realizacji stowarzyszeniom - kwota 40.000 zł,

4) programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia - zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - kwota 10.000 zł.

Więcej informacji na stronie
www.olsztyn.eu