Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020.

2020-05-14

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu rozwoju turystyki:

1. Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę
w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych;

2. Działania mające na celu podniesienie kompetencji kadr turystycznych poprzez poszerzenie wiedzy
o produktach wizerunkowych regionu.