Konkursu ofert na lata 2020-2022 – Pomoc Postpenitencjarna dla kobiet

2019-09-30

 Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XVI otwartego Konkursu ofert na lata 2020-2022 – Pomoc Postpenitencjarna dla kobiet na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie

Konkurs dotyczy udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.