Konkursu ofert na lata 2020-2022 – Pomoc Postpenitencjarna – Olsztyn

2019-09-30

 Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XV otwartego Konkursu ofert na lata 2020-2022 – Pomoc Postpenitencjarna – Olsztyn na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Konkurs dotyczy udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/pomoc-postpenitencjarna/index,8.html