Konkurs " Ścieżki współpracy"

2019-09-09

 "Ścieżki współpracy" to konkurs finansowany z EFS, w ramach którego wszystkie podmioty realizujące projekty z EFS mogą uzyskać granty do 100 tys. na rozszerzanie swoich krajowych projektów o komponent współpracy międzynarodowej (projekt grantowy). Nabory odbędą się w następujących terminach: Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r. Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  16 września 2019 r. – 18 października  2019 r.

Ogłoszenie o ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (POWR.04.03.00-00-0096/17-00) skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej, w następujących terminach:

Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR: 16 września 2019 r. – 18 października 2019 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.

Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą generatora wniosków, który zostanie uruchomiony na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu:

  • Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR – 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r.
  • Ocena fiszek – 9 września 2019 r. - 13 września 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 13 września 2019 r.
  • Inkubacja 16 września 2019 r. - 11 października 2019 r.
  • Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 16 września 2019 r. – 18 października 2019 r.
  • Ocena wniosków (przewidywana) – 19 października 2019 r. – 18 listopada 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników (przewidywane) – 18 listopada 2019 r.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie *www.sciezkiwspolpracy.pl* w zakładce „Do pobrania”.