Projekty i wnioski w Programie LIFE

2019-08-14

 Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE. 4 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

W naborze 2019 w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska procedura naboru jest dwuetapowa. Pierwszym etapem będzie złożenie koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów KE, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali od Programu LIFE.

W przypadku podprogramu działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków jest jednoetapowa. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski.

Podprogram działań na rzecz środowiska:

  • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.

Podprogram działań na rzecz klimatu:

  • Łagodzenie skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu- termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.

Pakiety aplikacyjne, czyli zestawy dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji do Programu LIFE w naborze 2019 są do pobrania ze strony Komisji Europejskiej, po kliknięciu w poszczególne nazwy obszarów priorytetowych: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1

Przypominamy również, że KPK Programu LIFE prowadzi indywidualne konsultacje dotyczące planowanych projektów LIFE. Konsultacje mogą być prowadzone drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej (life@nfosigw.gov.pl ) lub jako spotkania odbywające się w siedzibie NFOŚiGW.