Konkurs Globart 2030

2019-07-23

 Włoskie stowarzyszenie ProgettoMondo Mlal - ogłosiło konkurs ofert pod nazwą Globart 2030. Jest to subgranting w projekcie "Start the change", współfinansowanym z środków Unii Europejskiej. Celem konkursu Globart 2030 jest przyczynienie się, poprzez wykorzystanie form artystycznych, do rozwoju wiedzy i krytycznego myślenia wśród młodych ludzi w odniesieniu do związków między migracją a globalnymi nierównościami, z uwzględnieniem jednego lub więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs ).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Całkowity budżet w konkursie Globart 2030 to 60.000 EUR.

Minimalna wartość projektu to 6.000 EUR, maksymalna to 8.000 EUR.

Nie jest wymagany wkład własny.

Projekty muszą:

  • być skierowane do młodych ludzi między 14. a 25. rokiem życia;

  • składać się z co najmniej 8 godzin bezpośredniej pracy z młodymi ludźmi;

  • angażować co najmniej 250 młodych ludzi;

  • używać języka / podejścia artystycznego / kreatywnego;

  • realizować cele i priorytety określone w wytycznych.

Cele projektu:

  • lepsze krytyczne zrozumienie globalnych nierówności przez młodych ludzi (ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) oraz ich związku z kwestiami migracyjnymi, poprzez wykorzystanie form ekspresji artystycznej;

  • wzrost świadomości i zrozumienia roli, odpowiedzialności i wyborów młodych ludzi w odniesieniu do współzależnego świata.

Projekty powinny motywować młodych ludzi do zaangażowania w lokalne i globalne działania wspierające społeczny, gospodarczy i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.startthechange.eu/2019/07/05/call-for-organizations/

Wnioski można składać jedynie do 2 sierpnia 2019 r. (do godz. 15:00) przesyłając je na adres: stc.procedure@mlal.org