WyGRAj fundusze europejskie - gry miejskie dla mlodziezy

2010-09-09

Polska Fundacja im Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja (uczniowie ostatnich klas), placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji drugiej edycji projektu wyGRAj fundusze europejskie.

Jego celem jest pokazanie młodym ludziom i społecznościom lokalnym, że fundusze europejskie są dostępne także w ich regionie, przyczyniając się w konkretny sposób do rozwoju ich najbliższego otoczenia. Waszym zadaniem będzie  powołanie zespołu młodzieży oraz wsparcie w koordynacji prac związanych z realizacją gry miejskiej (8 godzin gry do realizacji w ciągu 2 dni) w wybranym terminie: październik-listopad 2010 roku.
 
Przygotowując scenariusze gier będziecie współpracować z zespołem trenerów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, odpowiedzialnym za ich przeprowadzenie w poszczególnych miejscowościach. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie mogła na bieżąco pochwalić się swoimi osiągnięciami i obserwacjami prowadząc mini-blogi lub strony/profile na portalach społecznościowych. Najciekawsze  pomysły zostaną nagrodzone. 

Udział w projekcie to doskonała okazja do promocji oraz poszerzenia oferty edukacyjnej o ciekawe, interaktywne zajęcia dla młodzieży. Fundacja pokrywa koszty insertu w prasie lokalnej  oraz dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych oraz wykonania dokumentacji fotograficznej.

Szczegóły projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.schuman.org.pl.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 16 września 2010r. na adres: e.gorecka@schuman.org.pl.
Do projektu zostanie wybranych 8 Partnerów na terenie całego kraju. Opiekunowie działań w poszczególnych placówkach wezmą udział w dwudniowym spotkaniu przygotowawczym, które odbędzie się w Warszawie.
 
Kontakt:
Ewelina Górecka
Polska Fundacja im Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5; 00-540 Warszawa
Tel: +48 22 621 21 61
Fax +48 22 629 72 14
www.schuman.org.pl