Konkurs VP/2018/010 w Programie na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

2018-07-12

 Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.

 

LIDER projektu lub jedyny wykonawca projektu MUSI być podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna).

 

Inni członkowie konsorcjum, jeśli takie powstanie w celu realizacji projektu, muszą być:

- albo podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna),

- albo organizacjami pozarządowymi,

- albo prywatnymi jednostkami edukacyjnymi,

- albo publicznym lub prywatnym instytutem/jednostką badawczą,

- albo przedsiębiorstwem społecznym,

- albo organizacją partnerów społecznych na poziomie krajowym/lokalnym/regionalnym.

 

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=535&furtherCalls=yes