Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - I nabór

2018-07-12

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego na stronie internetowej Programu: https://generator.plru.eu/plruGenerator/ w terminie od 16.04.2018 r. do 16.07.2018 r. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski i białostocki) i pomorskiego (podregion starogardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz z całego obwodu kaliningradzkiego. Program skierowany jest do władz krajowych, regionalnych i lokalnych lub ich stowarzyszeń, podmiotów prawa publicznego lub prywatnego oraz organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.

 

Czytaj więcej