4. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

2018-03-29

4 kwietnia 2018 rusza 4. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” będącego wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter&Gamble oraz agencji Grey Group.

 

Ambasadorami programu po raz kolejny zostali Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak oraz Marzena Zięba.

 

Wnioski o granty można składać od 4 do 30 kwietnia 2018 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej programu www.nadziejeolimpijskie.pl

 

Program Polskie Nadzieje Olimpijskie powstał po to, by wspierać dzieci i młodzież uprawiające sporty olimpijskie oraz rozpowszechniać aktywność sportową dzieci chorych i niepełnosprawnych. Wsparcie udzielane w postaci grantów jest przyznawane corocznie zrzeszeniom, szkołom i innym podmiotom zajmującym się organizacją zajęć sportowych.

 

Uczestnikiem programu może być instytucja, która:

 

a) w ramach swojej działalności zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w wieku 9 –19 lat (i) uprawiających sport w dyscyplinach olimpijskich, których wyniki lub umiejętności pozwalają na rokowanie ich udziału we współzawodnictwie sportowym prowadzonym na najwyższym poziomie, w tym w szczególności w Igrzyskach Olimpijskich–Filar SDiM lub (ii) uczestniczących we współzawodnictwie sportowców niepełnosprawnych oraz w sportowych zajęciach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży–Filar USDiMCiN;

b)ma swoją siedzibę na terenie RP i wykonuje działalność na terenie RP;

c)posiada zdolność prawnąlub jest jednostką organizacyjnie wyodrębnioną w ramach i nnej osoby posiadającej zdolność prawną;

d) nie prowadzi działalności gospodarczej nastawionej na osiągnięcie zysku.


Dozwolony jest udział instytucji, której podopiecznymi są również osoby powyżej 19 roku życia, z tym zastrzeżeniem, że ich ogólna liczba nie przekracza 20% (dwudziestu procent) liczby wszystkich Uczniów –Sportowców.

 

Źródło: nadziejeolimpijskie.pl