Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna

2018-03-21

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna.

 

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie: 

1. „Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej”: 20.000 zł.

2. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży –   wolontariat”: 12.000 zł.

 

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

 

Ogłoszenie konkursowe - TUTAJ

 

Źródło: ngo.olsztyn.e