Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”

2018-02-26

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Olsztyna pod nazwą „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2018 r.

 

Rodzaj działań: zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”, w tym:

 

1) co najmniej 20 dyscyplin rekreacyjno-sportowych skierowanych do mieszkańców Olsztyna i turystów, przy czym minimum 75% dyscyplin musi odbywać się w naturalnych warunkach Olsztyna (na świeżym powietrzu: lasy, jeziora, rzeki, parki, ścieżki rowerowe) przy czym priorytetowymi lokalizacjami są: Las Miejski, Starówka, jeziora Długie i Ukiel, rzeka Łyna, park Centralny, Podzamcze i Jakubowo),

 

2) łączna liczba spotkań dyscyplin, o których mowa w pkt.1, nie mniejsza niż 160, przy czym górny limit spotkań dla jednej z dyscyplin wynosi 10,

 

3) koordynacja i ułożenie harmonogramu oraz kalendarza imprez, comiesięczne składanie raportów na temat organizacji akcji,

 

4) aktualizacja i prowadzenie strony internetowej www.aktywnie.olsztyn.eu., możliwość poszerzenia ofert w trakcie trwania realizacji projektu o nowe dyscypliny. W przypadku poszerzenia akcji o nowe dyscypliny wysokość dotacji pozostaje na niezmienionym poziomie.

 

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych przy ul. Knosały 3/5, bud. A pok. 27 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, z dopiskiem "otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu promocji Olsztyna pod nazwą: „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”

 

Do pobrania: Ogłoszenie konkursowe 

 

Źródło: ngo.olsztyn.eu