Aktywna Wiosna

2009-01-31

Właśnie rusza siódma edycja konkursu na projekty aktywizujące i integrujące lokalne społeczności – Aktywna Wiosna. W roku 2009 przebiega ona pod hasłem „Jesteśmy u siebie!”. Laureaci konkursu otrzymają kilkutysięczne dotacje na realizację swoich pomysłów. Regulamin jest już dostępny na stronie Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, zaś termin nadsyłania zgłoszeń do pierwszego etapu upływa 16 lutego br.

„Aktywna Wiosna” to program dla grup wolontariuszy z całego kraju, którzy mają ciekawe pomysły na integrację i aktywizację środowiska lokalnego, ale z braku środków finansowych nie mogą ich zrealizować. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do początkujących organizacji i grup, które są na progu swojej działalności. W związku z tym w ramach programu Fundacja J&S Pro Bono Poloniae przeprowadza bezpłatne szkolenie dla młodych ludzi mające za zadanie wyposażyć ich w wiedzę przydatną podczas realizacji projektu oraz na poczet przyszłych działań prospołecznych.

Konkurs jest autorskim programem Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Fundacja od blisko dekady wspiera rozwój młodych talentów, aktywnych ludzi, realizację ciekawych projektów, budowę społeczeństwa obywatelskiego i integrację społeczności lokalnej.