Konkursy Miasta Olsztyn

2009-01-31

Miasto Olsztyn ogłosiło konkursy z obszarów :
1. Promocji miasta i współpracy zagranicznej
2. Kultury
3. Programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia

Więcej informacji na stronie: http://www.ngo.olsztyn.pl/