Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie pomocy społecznej

2008-08-25

Urząd Marszałkowski ogłosił VIII edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, ustanowionej Uchwałą Nr 52/252/01 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 lipca 2001 r. Celem przyznania nagrody jest promocja nowoczesnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.

Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym: pracownikom pomocy społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności za:

  1. zapobieganie izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób i rodzin,
  2. aktywizację jednostki i rodziny do rozwiązywania własnych problemów,
  3. aktywizację środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
  4. działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  5. tworzenie i realizowanie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  6. tworzenie i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
  7. wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy społecznej.


Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy społecznej. Wnioski należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dnia 20 września 2008 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. E.Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Po szczegółowe informacje (wraz z drukiem wniosku i regulaminem) zapraszamy na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego: www.warmia.mazury.pl (w menu strony: zdrowie i polityka społeczna →  lista plików do pobrania).