Konkursy

   Konkurs MSZ - „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”

   2017-11-16

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”.

Oferty należy składać do 4 grudnia 2017 r.

   Konkurs MON - Świąteczne wsparcie dla kombatantów

   2017-11-16

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.

 

Oferty należy składać do 1 grudnia 2017 r.

   Konkurs na projekt grafiki na plakat promujący wolontariat na Warmii i Mazurach

   2017-11-09

Regionalne Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs na projekt grafiki na plakat promujący wolontariat na Warmii i Mazurach. Projekt grafiki powinien oddawać specyfikę oraz uwzględniać walory społeczne i obywatelskie wolontariatu.

Projekty można składać do 24 listopada 2017 r.

   Konkurs PFRON - Pilotażowy program „Praca – Integracja"

   2017-11-09

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych nr 1/2017 w ramach pilotażowego programu „Praca – Integracja". Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r.

   Konkurs UOKiK - Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - konsumenckie centrum e-porad

   2017-11-09

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Oferty należy składać do 27 listopada 2017 r.

   Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018

   2017-11-08

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Nabór trwa do 5 grudnia 2017 roku. W tej edycji wnioski mogą składać również beneficjenci programu z lat 2013-2014.

   MSiT - Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

   2017-11-08

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Wnioski należy składać do dnia 29 listopada 2017 r.

   Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie punktów pomocy prawnej

   2017-11-07

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.

   Konkurs MRPiPS - „MALUCH+” 2018

   2017-10-30

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, konkurs „MALUCH+” 2018. Organizacje pozarządowe mogę składać wnioski do 17 listopada 2017 r. w module 3 i 4.

   XVII edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”

   2017-10-23

Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną XVII edycję konkursu pt. "BARWY WOLONTARIATU".

Konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

1 2 3 4 5 6 7 » 77