Konkursy

   Program - Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018

   2018-01-18

Macie pomysł na ciekawą wymianę doświadczeń, interesujące metody pracy z młodzieżą, budowanie więzi? Zgłoście się do programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”! 

Termin składania wniosków upływa 2 marca 2018 roku.

   Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

   2018-01-18

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2018. Nabór trwa do 31 stycznia 2018 r.

   XXI edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"

   2018-01-17

Wystartowała dwudziesta pierwsza edycja konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 5 lutego 2018 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

   Program "Równać Szanse 2018"

   2018-01-16

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności!

Nabór trwa do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00.

   NCK - Program dotacyjny Kultura – Interwencje 2018

   2018-01-16

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku.

   Fundacja Batorego - konkurs w programie "Demokracja w Działaniu"

   2018-01-16

Fundacja Batorego  do 15 lutego czeka na wnioski w programie Demokracja w Działaniu. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

   Zarząd Powiatu w Olsztynie. Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

   2018-01-15

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać do 2 lutego 2018 r.

   NCK - Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018

   2018-01-15

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2018 roku.

   Pierwszy otwarty konkurs Funduszu Obywatelskiego!

   2018-01-11

Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku na niezależne inicjatywy obywatelskie. W ramach otwartego konkursu część zebranych w Funduszu środków przekazane zostaną na działania proponowane przez organizacje pozarządowe.

Wnioski wstępne należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do 2 lutego 2018 r.

   MSWiA - Otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”

   2018-01-11

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 » 82