Konkursy

    Rusza rekrutacja do Funduszu Sektora 3.0

   2020-02-24

 Rusza rekrutacja do Funduszu Sektora 3.0, w ramach którego powstaną nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne oraz wspierające działania organizacji. Rekrutacja do Funduszu potrwa od 3 do 28 lutego a finał odbędzie się w trakcie tegorocznej edycji Festiwalu Sektor 3.0! Aplikuj już teraz i ubiegaj się o udział w warsztatach przygotowujących do stworzenia produktu cyfrowego oraz zdobądź finansowanie dla Twojego pomysłu. W łącznej puli aż 100 000 złotych!

   „Seniorzy w akcji”

   2020-02-24

 Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu.

   Nabór wniosków PROO – Priorytet 1a

   2020-02-24

 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

   Konkurs Funduszu Obywatelskiego - wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

   2020-02-24

 Celem konkursu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. Zapraszamy osoby indywidualne lub grupy nieformalne oraz stowarzyszenia i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych do zgłaszania wniosków do 16 marca do godz. 14:00.

   LXXXII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

   2020-02-24

 LXXXII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA WSPARCIA.

   Trwa konkurs MRPiPS: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

   2020-02-24

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

  1. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

2. Priorytet II Ścieżki reintegracji

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

3. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

  • podmioty prowadzące PZS,

4. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

  • podmioty prowadzące PZS,
  • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

5. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS

  • podmioty prowadzące PZS
  • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

   RITA – Przemiany w regionie przyznajemy dotacje na projekty partnerskie

   2020-02-03

 W programie RITA – Przemiany w regionie przyznajemy dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł. Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu

   Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

   2020-02-03

 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

   Konkurs Grantowy 2020

   2020-01-29

 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do aplikowania do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020! Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie mają rozwinąć swoje umiejętności.

   Konkurs „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

   2020-01-29

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

1 2 3 4 5 6 7 » 112