Projekt „3 sektor od kuchni"

2008-08-20

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt.: „3 sektor od kuchni".

Działania szkoleniowe przewidziane w projekcie oraz doradztwo skierowane są do olsztyńskich organizacji pozarządowych, ich pracowników i współpracowników oraz wolontariuszy, chcących realizować działania z zakresu zadań własnych Miasta Olsztyn.
Zorganizowane zostaną szkolenia oraz doradztwo z zakresu min.: budowania zespołu (szczególnie projektowego), tworzenia projektów, budowania partnerstw, współpracy z mediami, realizacji umów na dotację, rozliczania dotacji i in. w zależności od oczekiwań organizacji.
Zostaną także zakupione fachowe publikacje oraz czasopisma, które będą do dyspozycji w bibliotece w fundacji.

Informacje o projekcie „3 sektor od kuchni" będą przekazywane w biuletynach, na spotkaniach informacyjno - promocyjnych, spotkaniach otwartych, na stronach www.fika.pl, www.ocop.olsztyn.pl, www.wim.ngo.pl, oraz w mediach lokalnych.

Osoby, które już teraz chciałyby skorzystać z doradztwa, prosimy o zgłoszenie na adres: ocop.olsztyn@gmail.com

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Miasta Olsztyn.