Projekt „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie"

2008-08-20

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie" w partnerstwie z Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie zaprasza organizacje pozarządowe, społeczność lokalną Olsztyna, do udziału w projekcie „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie".

Projekt zakłada szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych chcących realizować lub realizujących zadania własne Miasta Olsztyn.
Przewidywane tematy szkoleń, to min.: rozpoznawanie potrzeb i realizacja zadań publicznych gminy – tworzenie projektów, ustalenie możliwości finansowania, realizacja i rozliczanie - sprawozdawczość, budowanie koncepcji projektów, wypełnianie wniosków, rachunkowość, prawodawstwo dotyczące organizacji pozarządowych, tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji, budowanie partnerstwa projektowego oraz lokalnego, wiedza na temat pozyskiwania funduszy na realizację zadań publicznych i działalność statutową (w tym funduszy unijnych, ministerialnych, fundraisingu), współpraca z samorządem, zarządzanie organizacją, budowanie zespołu, PR. Szkolenia będą dopasowywane do zgłaszanych przez organizacje potrzeb.

W ramach działań projektu będzie publikowany biuletyn informacyjny, w którym znajdą się materiały informacyjne na temat projektu, w tym szkoleń, doradztwa, jak też działań i inicjatyw olsztyńskich organizacji, społeczności lokalnej.
Zostaną także zakupione fachowe publikacje oraz czasopisma do użytku organizacji.

O szczegółach realizacji projektu będziemy informować Państwa w kolejnych biuletynach oraz na stronach internetowych.

Osoby, które już teraz chciałyby skorzystać z doradztwa, prosimy o zgłoszenie na adres ocop.olsztyn@gmail.com

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Miasta Olsztyn.