FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA/KANDYTATKI DO PRAC W RADZIE

2019-11-20

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KANDYDATA/KANDYTATKI DO PRAC W RADZIE

 

 

 

Dane dotyczące kandydata/kandydatki

Imię i nazwisko

 

 

Telefon kontaktowy:

 

 

E - mail kontaktowy:

 

Przedstawiciel / przedstawicielka organizacji pozarządowej

 

 

Numer wpisu do KRS lub ewidencji:

 

 

 

Czy ma Pani/Pan wiedzę w obszarze działań na rzecz aktywizacji i integracji sektora pozarządowego:
Tak/Nie (odpowiednie zaznacz), jeżeli tak to jakie (prosimy o maksymalnie 10 linijek)? ……………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................

 

 

4. Czy ma Pani/Pan doświadczenie w reprezentacji organizacji pozarządowych:
Tak/Nie (odpowiednie zaznacz), jeżeli tak to jakie (prosimy o maksymalnie 10 linijek)? ……………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..…………......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 


W związku z wyborami do Rady Organizacji Pozarządowych

przypominamy o konieczności posiadania:

- rekomendacji organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata/kandydatkę do ROPMO

- statut organizacji lub wpis do rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Olsztyna (do wglądu) – do otrzymania Mandatu Wyborczego

Ze względów organizacyjnych kandydatury prosimy zgłaszać drogą elektroniczną

do 25 listopada 2019 r. na adres ocop.olsztyn@gmail.com

oraz na Recepcji Forum OP w godzinach 9.00 – 10.00