Forum Rady Organizacji Pozarządowych

2019-11-19

 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn
w sobotę 30 listopada 2019 roku

godz. 10.00 - 12.00

(Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219)
do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych


pt. „Potęga NGO”

 

9.00 – 10.00

 

Rejestracja uczestników i uczestniczek

 

10.00 – 10.05

 

Powitanie gości - Monika Falej Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

10.05 – 10.15

 

Wystąpienie Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna

 

10.15 – 11.30

 

wybór komisji skrutacyjnej i wyborczej

zgłoszenie kandydatów

wystąpienie kandydatów

przygotowanie list

wybory

 

 

11.30 – 12.00

 

rozstrzygnięte zostaną konkursy:

NIOP - Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych,

Trzeci sektor w mediach

 

12.00 – 12.30 – IV Śniadanie na Tarasie (forma koszyczkowa ; przynieś co lubisz i chcesz się podzielić z innymi)

 

W trakcie dorocznego spotkania :

 

TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - „NGO na TOPie” - Organizacje zainteresowane rezerwacją stanowiska na targach prosimy o zgłaszanie się do 25 listopada 2019 r. za pomocą email ocop.olsztyn@gmail.com bądź osobiście

 

TARGI PRACY WOLONTARYJNEJ - Wszystkich chętnych zachęcamy do przygotowania własnej oferty pracy wolontaryjnej, jaką można powierzyć wolontariuszom/wolontariuszkom. Ofertę pracy można złożyć w terminie do 25 listopada 2019 r. przesyłając do biura Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na adres: olsztynwolontariat@gmail.com bądź osobiście.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na Forum do dnia 25.11.2019r.
tel. 503 680 500

e-mail ocop.olsztyn@gmail.com

 

Forum jest współorganizowane w ramach projektu: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”