Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaprasza.

2019-09-27

Oba te wydarzenia odbędą się 3 października (najbliższy czwartek). Przed południem - o godz. 11.00 - rozpocznie się debata z przedstawicielami Komitetów Wyborczych startujących do Sejmu RP z terenu Warmii i Mazur. Spotkanie organizuje Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dlatego dyskusja będzie dotyczyć obecnego i przyszłego funkcjonowania sektora obywatelskiego w naszym kraju. Więcej informacji

Natomiast po południu, a dokładnie o godz. 13.30, rozpocznie się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe z Pełnomocniczką Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Pani Joanna Glezman przedstawi projekt programu współpracy na 2020 rok oraz projekt zmian w wieloletnim programie współpracy na lata 2016-2021. W drugiej części spotkania odbędzie się szkolenie na temat wypełniania nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych. Więcej informacji

Inne interesujące wydarzenia w najbliższym czasie:

  • Warsztaty w zakresie równego traktowania płci - Olsztyn, 8 października

Na spotkanie zaprasza Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. równego traktowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Do udziału mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko rozumianą problematyką praw obywatelskich. Celem spotkania jest wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie równości szans płci, adresowanych do organów administracji rządowej. Więcej informacji

  • Konferencja "Wielokulturowość kapitałem przyszłości" - Olsztyn, 18 października

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji "Wielokulturowość kapitałem przyszłości", która zainauguruje tegoroczny Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy 2019. Więcej informacji

  • Spotkanie informacyjne Europejskiego Korpusu Solidarności - Olsztyn, 22 października

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można pozyskać więdzę m.in. o tym, w jaki sposób należy ubiegać się o wsparcie w realizacji programów wolontariatu, staży oraz projektów lokalnych. Więcej informacji