Konkurs Godni Naśladowania - edycja XV (2018 rok)

2018-04-17

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza 15. edycję Konkursu „Godni Naśladowania”. Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Wojewody Warmińsko Mazurskiego Artura Chojeckiego.

 

W tym roku Konkurs odbywa się w czterech Kategoriach:

                 I.          Organizacja Godna Naśladowania

               II.          Pozarządowiec Godny Naśladowania

             III.          Samorząd Godny Naśladowania

             IV.          Przedsiębiorca Godny Naśladowania

 

Zgłoszeń do Konkursu w terminie do 14 maja 2018 r.mogą dokonywać organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wniosek należy złożyć na odpowiednim dla wybranej Kategorii formularzu w wersji elektronicznej lub papierowej.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 11 czerwca 2018 r. w Olsztynie.

 

Szczegółowe zasady, warunki udziału oraz tryb oceny wniosków określa Regulamin Konkursu, dostępny wraz z załącznikami (formularze wniosków) na stronie www.ropwwm.org.pl.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 523 73 45, e-mail: ropwwm@gmail.com

Źródło: e-mail