XIX edycja nadania Tytułu „Ludzie Dobrej Woli

2018-02-14

W imieniu Kapituły Wielkiego Serca i jej Przewodniczącego Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie kandydatów w związku z XIX edycją nadania Tytułu „Ludzie Dobrej Woli’’.

 

Tytuł „Ludzie Dobrej Woli’’ przyznawany jest corocznie za bezpłatną i bezinteresowną działalność społeczną w Olsztynie, bez względu na miejsce działania i zamieszkania podmiotu wspierającego. Ocena obejmuje okres roku kalendarzowego. Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

 

Spośród osób nominowanych, w uznaniu zasług w zakresie niesienia szeroko rozumianego wsparcia, Kapituła dokona wyboru 10 Darczyńców, którzy podczas uroczystej Gali uhonorowani zostaną statuetką „Ludzie Dobrej Woli’’.


Gala odbędzie się 11.04.2018 r. na olsztyńskim zamku.

Uprzejmie zachęcamy do zgłaszanie swoich Darczyńców – kandydatów do tytułu, żeby w ten skromny sposób okazać im wdzięczność i podziękować za bezinteresowną życzliwość.

 

Prosimy o wypełnienie do dnia 2.03.2018 poniższej ankiety i dostarczenie  na adres:

 

Kapituła Wielkiego Serca

Grupa OSB ul. Warszawska 105/4H 10-701 Olsztyn 

e-mail osb@osb.edu.pl

faks 89 5424274

 

ANKIETA

 

Źródło: e-mail - Biuro ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi