Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2

2017-11-21

Szanowni Państwo,
Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/17 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.

 

Warunki uczestnictwa:

1) przesłanie podpisanego formularza do 4 grudnia 2017 r. na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Informacje o spotkaniu dostępne są na stronie Związku ZIT MOF Olsztyna:
http://zit.olsztyn.eu/

oraz serwisie RPO WiM 2014-2020 (link):
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3215/spotkanie-informacyjne-z-poddzialania-1112-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-z-wykorzystaniem-instrumentow-aktywnej-integracji-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn

 

Źródło: e-mail