Szkolenia OCOP - Wypełnianie wniosku Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” - Monika Falej

0000-00-00

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Wypełnianie wniosku do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”, które przeprowadzi Monika Falej.

Monika Falej – dyrektor Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, trenerka STOP.

Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
mapa
Termin: 9 lutego 2010 (wtorek) g. 15.00-20.00

Zgłoszenia: 
zgłoszenia

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest organizowane przez Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie",
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych