Szkolenia OCOP – Podstawy pisania projektów

2009-04-15

W ramach projektu „NGO Profesjonalnie", dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na szkolenie pt.: „Podstawy pisania projektów”, które przeprowadzi Monika Falej

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnego przygotowywania i realizacji projektów kierowanych do samorządu, zdobędą wiedzę z zakresu planowania projektów, nabędą praktyczne umiejętności opracowania dokumentacji projektowej, zrozumieją zasady budowania spójnych projektów, poznają zasady ubiegania się o wsparcie Urzędu Miasta w Olsztynie zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Zasadami Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi.

Rezultaty szkolenia:
- zdobycie ogólnej wiedzy na temat planowania projektów,
- nabycie umiejętności posługiwania się sprawdzonymi metodami i narzędziami umożliwiającymi skuteczne przygotowanie projektów,
- szkolenie wprowadza w problematykę finansowania zadań własnych samorządu.

Monika Falej – trenerka STOP, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych i we współpracy z samorządem.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn, szczególnie do osób, które nie posiadają doświadczenia ani umiejętności w pisaniu projektów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek, nocleg i wyżywienie.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Copernicus, 11-036 Gietrzwałd, Tomaszkowo
http://www.copernicus.olsztyn.pl/
Dojazd we własnym zakresie, ewentualnie prosimy o kontakt z organizatorami.
dojazd

UWAGA: TERMIN SZKOLENIA ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY
Termin: 15-16.05.2009 g.10.00-17.00


Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie"
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA

Zgłoszenia:  http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed