"Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza - zarządzanie pracą wolontariuszy w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych"

2009-04-07

Szkolenie kierujemy do osób reprezentujących organizacje pozarządowe i placówki publiczne, zainteresowane organizowaniem, promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej.

Więcej informacji w zakłądce - SZKOLENIA