Akademia Liderów Lokalnych

2009-04-07

„Akademia Liderów Lokalnych” jest cyklem szkoleń, warsztatów i indywidualnego doradztwa skierowanych do osób rozpoczynających pracę z projektami, chcących zawiązywać partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego z powiatu mrągowskiego, działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn.

Celem tego działania jest kreowanie i wspieranie liderów społeczności lokalnych odpowiedzialnych za animowanie swoich wspólnot i posiadających bezpośredni z nimi kontakt, poprzez rozwój ich wiedzy, umiejętności i doświadczeń przydatnych w prowadzeniu działalności społecznej.

Uczestnicy cyklu będą mogli ponadto skorzystać z doradztwa z zakresu tworzenia i realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki czemu będą zdolni do przygotowania w środowisku lokalnym wniosków o wsparcie finansowe a inicjowane przez nich partnerstwa uzyskają także wsparcie Animatora.

Do wzięcia udziału w Akademii zapraszamy lokalnych liderów, działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, szkół, itp. Zachęcamy do zgłaszania się przedstawicieli potencjalnych partnerów mających już pomysł na wspólny projekt (np. 2-3 osobowych zespołów składających się z przedstawicieli różnych instytucji z danego obszaru).

Wsparcie obejmuje trzy 2-dniowe bloki szkoleniowe w terminach:

  •  27-28 kwietnia 2009 (Blok I: Analiza środowiska lokalnego – pierwszy krok w tworzeniu projektów. Lider w środowisku lokalnym – sukces projektu partnerskiego w ramach POKL)
  • 21-22 maja 2009 (Blok II: Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego - procedury związane z tworzeniem i finansowaniem projektów z POKL. Tworzenie projektów – część I)
  • 24-25 czerwca 2009 (Blok III: Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Tworzenie projektów – część II)


Więcej informacji oraz ankietę zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie www.olsztyn.roEFS.pl.
Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją zasad odbywania się Akademii i obecnością na wszystkich zjazdach!