Relacja z debaty prezydenckiej

2009-02-11

Zapraszamy na relację video z debaty prezydenckiej, która odbyła się w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Materiał video pochodzi z zaprzyjaźnionej gazety On-Line olsztyn24.com
www.olsztyn24.com/

Zaproszenie Rady do udziału w debacie o problemach i wizji współpracy z olsztyńskimi organizacjami pozarządowymi przyjęli: Krzysztof Kacprzycki i Krzysztof Krukowski, Piotr Grzymowicz, Danuta Ciborowska, Jerzy Szmit,  Bogusław Rogalski poinformował, że nie może wziąć udziału w debacie z powodów obowiązków europosła.

Po przedstawieniu ogólnopolskiej akcji społecznej "Masz głos masz wybór" przez przedstawicieli Stowarzyszenia Szkoła Liderów z Warszawy, kandydaci na początek musieli wypełnić ankietę, w której znalazło się pięć pytań, sprawdzających wiedzę przyszłego prezydenta. Pytaliśmy, m.in. o podstawy prawne regulujace relacje między ngo-sami a samorządem, o źródła finansowania organizacji pozarządowych, o liczbę organizacji w Olsztynie.
Następnie kandydaci musieli przedstawić, jak widzą społeczeństwo obywatelskie w Olsztynie i pochwalić się swoimi sukceami na „polu pozarządowym”. Kolejnym etapem było zadawane pytania z sali. Pytania do łatwych nie należały. Często dotyczyły kwestii od lat nieuporządkowanych.

Mamy nadzieję, że debata dała możlwiość bliżej poznać poglądy i pomysły kandydatów na rozwoj sektora pozarządowego, sposób jego funkcjonowania w Olsztynie.
W debacie uczestniczyło ponad 70 osób, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy, olsztyńscy radni w osobie: Elżbiety Fabisiak, Ewy Piotrkowskiej, Konrada Lenkiewicza, Haliny Ciunel, Jarosłwa Szostka, Mariana Zdunka.

Zachęcam do brania udziału w wyborach 15 lutego 2009, od naszego głosu zależy jaki Olsztyn będzie, będzie już od poniedziałku.

Monika Falej

Przewodnicząca ROPMO