Szkolenie pt. „Ewaluacja programów i projektów” – Agnieszka Borek

2008-11-26

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na szkolenie pt.: „Ewaluacja programów i projektów”, które przeprowadzi Agnieszka Borek.

Program szkolenia:
I dzień
Teoretyczne i pragmatyczne pojęcia badań ewaluacyjnych

 • Definicje ewaluacji
 • Ewaluacja programów i projektów
 • Cele prowadzenia ewaluacji
 • Różnice: Audyt, Monitoring, Kontrola, Ewaluacja
 • Zagadnienia etyczne w badaniach społecznych
 • Standardy ewaluacji
 • Przedmiot ewaluacji
 • Kryteria ewaluacji
 • Rodzaje ewaluacji i sposoby ich przeprowadzania w czasie - Ewaluacja Ex-ante, Ewaluacja Mid-term, Ewaluacja Ex-post, Ewaluacja on going/Tematyczna, Ewaluacja Interim
 • Podstawy prawne dotyczące ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce.

 

Metody i techniki socjologiczne w ewaluacji

 • Techniki i narzędzia stosowane w ewaluacji ilościowej.
 • Techniki i narzędzia stosowane w ewaluacji jakościowej.
 • Konstruowanie i zastosowanie narzędzi badawczych.

 

Charakterystyka cyklu przygotowania procesu ewaluacji

 • Planowanie i projektowanie ewaluacji
 • Warunki kontraktu (terms of reference)
 • Odbiorcy ewaluacji
 • Projekt ewaluacji
 • Zakres ewaluacji
 • Pytania badawcze – kluczowe w ewaluacji
 • Harmonogram ewaluacji
 • Budżet ewaluacji

 

II dzień
Metodologia badań ewaluacyjnych w poszczególnych fazach procesu ewaluacji programów i projektów społecznych  - cz.1

 • Metody ewaluacyjne w fazie strukturyzacji
 • Metody ewaluacyjne w fazie obserwacji

 

Metodologia badań ewaluacyjnych w poszczególnych fazach procesu ewaluacji programów i projektów społecznych  - cz.2

 • Metody ewaluacyjne w fazie analizy
 • Metody ewaluacyjne w fazie oceny

 

Koordynacja i zarządzanie procesem badania ewaluacyjnego w kontekście cyklu zarządzania projektem

 • Kryteria wyboru zespołu ewaluatorów
 • Etapy realizacji procesu badania ewaluacyjnego
 • Sposoby zbierania danych
 • Informacje pierwotne i wtórne
 • Dane ilościowe i jakościowe
 • Monitoring badania ewaluacyjnego –Wskaźniki monitoringowe.

 

Raport z ewaluacji

 • Struktura raportu
 • Odbiór zadania ewaluacyjnego przez zamawiającego
 • Kryteria oceny raportu
 • Wykorzystanie wyników ewaluacji
 • Omówienie przykładów projektów, podręczników, bibliografia dotycząca ewaluacji.


Agnieszka Borek – ewaluatorka i trenerka. Jest absolwentką IV Szkoły Trenerów STOP. Specjalizuje się w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i społecznej. Jest autorką lub współautorką ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi warsztaty na temat ewaluacji, monitorowania, wskaźników projektów, metodologii badań społecznych. Uczy ewaluacji na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Copernicus, 11-036 Gietrzwałd, Tomaszkowo
http://www.copernicus.olsztyn.pl/.
Dojazd we własnym zakresie, ewentualnie prosimy o kontakt z organizatorami.
dojazd

Termin:
4 - 5 grudnia (czwartek-piątek)
Szkolenie rozpoczyna się w dniu 4 grudnia o godz. 10.00 a kończy 5 grudnia ok.. godz. 18.00.

Zgłoszenia:  http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej